Huisreglement

  • 1 januari 2015

Huisreglement

S.V. H.M.S. mag zichzelf met recht een gezellige, hechte en traditierijke vereniging noemen. Wekelijks genieten veel teams, zowel in de zaal als op het veld van trainingen, wedstrijden en de derde helft.

Om dit te bewerkstelligen vinden we het belangrijk om leden vrijheid te gunnen, maar ook om duidelijke grenzen te stellen en afspraken te maken. Afspraken waar ieder lid zich aan dient te houden.
Daarom heeft het bestuur (op basis van het Voetbalconvenant Utrecht onderweg naar 2016)  huisregels opgesteld.