HMS-Nieuwjaarstoernooi

 • 28 december 2017

Op zaterdag 6 januari 2018 organiseert de voetbalafdeling van HMS voor de tweede maal het Nieuwjaarstoernooi. Dit vindt plaats in Sporthal Zuilen van 13.00 tot 17.00 uur. Aan het toernooi doen zowel teams van de veldvoetbaltak als van de zaalvoetbaltak mee. Er zal gestreden worden voor de eer van de club, waarbij sportiviteit bovenaan staat. Aansluitend vindt de nieuwjaarsreceptie van HMS plaats in het paviljoen. Een mooie gelegenheid om elkaar een sportief 2018 te wensen!
Bestuur HMS-voetbal

Wel en wee van HMS 2

 • 24 december 2017

Het wel en wee van HMS 2

Na in seizoen 2016-2017 het kampioenschap behaald te hebben in de reserve 4e klasse, nu een klasse hoger 3e reserve klasse
Een team dat op een aantal plekken is gewijzigd, jongens die naar het 1e zijn gegaan en een aantal die zijn gestopt.
Dan is het afwachten hoe dat wordt opgevangen door nieuwe jongens en dat ook nog eens met een nieuwe trainer.
Op dit moment een 2e plek, met heel veel langdurige blessures, dus dit vriendenteam doet het zeer naar behoren.
lAs ik kijk naar een paar wedstrijden zoals bijvoorbeeld tegen OSM, waar een hecht collectief met hard werken een verdiende overwinning behaalde.
De wedstrijd tegen de huidige nr 1 Brederodes waar een verdiend gelijkspel werd behaald, dan doet HMS 2 het gewoon goed.
Mijn complimenten aan het team, waar een aantal jongens steeds op andere posities moeten lopen, ivm de blessures, maar er wordt hard gewerkt, en ook nog leuk gevoetbald.
Complimenten aan de trainer die toch zeker mede verantwoordelijk is voor de stand van nu, en de onderlinge sfeer in het team.
Complimenten ook naar de ouders die er elke week weer staan, en ook voor de scheidsrechters die het niet altijd makkelijk hebben.
Ook een dankwoord richting Andre Daalhuizen de sponsor die er toch maar voor gezorgd heeft dat de jongens er mooi bijlopen
Na de winterstop zeer waarschijnlijk weer een paar jongens terug en ik hoop dat blessures uitblijven, want dan kan het nog wel eens een mooi seizoen worden.
Rest mij nog iedereen fijne feestdagen te wensen, en tot in 2018

Gr Rob ( de grens )


Jaarvergadering afdeling voetbal sv HMS

 • 10 oktober 2017

Beste lid,

Wij nodigen je van harte uit voor de jaarvergadering van afdeling voetbal sv HMS. Deze vergadering wordt op woensdag 25 oktober 2017 gehouden in het paviljoen van HMS.De jaarvergadering is voor de leden een bijzondere gelegenheid om kennis te nemen van wat er speelt binnen de afdeling. Om te laten zien dat de vereniging ook van jou is en om samen met het bestuur mee te denken in het belang van sv HMS. Dit is de plek om je mening en betrokkenheid kenbaar te maken!

JAARVERGADERING afdeling Voetbal

Woensdag 25 oktober 2017 aanvang 20:30 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag afdeling Voetbal
 5. Financieel verslag
 6. Verslag kascontrole commissie
 7. Verkiezing kascontrole commisie
 8. Begroting 2017 – 2018
 9. Verkiezing kiesvrouwen – kiesmannen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Wij rekenen op jou aanwezigheid!


Kom voetballen bij HMS

 • 23 april 2017