Club van 50

  • 1 januari 2015

Door lid te worden ondersteunt u s.v. HMS op financieel gebied.

Wij, als club van 50, zijn een kleine “organisatie” binnen sv HMS die buiten het bestuur van de vereniging om, allerlei zaken mogen organiseren, waar de voetbalvereniging zelf de financiële middelen niet voor heeft of heeft gereserveerd.

Doelstellingen Club van 50 Euro
Bestedingsdoelen van de club van 50 Euro moeten de hele vereniging van junioren tot senioren en van vrijwilligers tot supporters ondersteunen. Hierbij kan gedacht worden aan verbetering van de accommodatie, nieuwe jeugddoelen, kleding, etc. Uiteraard kunnen de leden ook meedenken over mogelijke bestedingsdoelen.

Wie kunnen lid worden van de club van 50?
Deelnemer aan de club van 50 kan iedereen worden die de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft. Het is mogelijk om individueel of als koppel/team deel te nemen.

Hoe word ik lid van de club van 50?
Men wordt lid door een mail te sturen naar de sponsorcommissie of dit mondeling te melden bij een van de leden van de commissie.

Wat zijn de kosten voor de Club van 50?
De kosten zijn: € 50,- per seizoen.

Hoe loopt het lidmaatschap van de club van 50?
Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni (per voetbal seizoen)

Gezamenlijke rekening
Wij hebben voor de s.v. HMS Club van 50 de beschikking over een aparte bankrekening. Het nummer hiervan is xxxxx en staat op naam van s.v. HMS, inzake Club van 50.