Historie

  • 11 april 2015

Geschiedenis

De eerste jaren werd er gespeeld op een voetbalveld  gelegen aan de Daalseweg. Later werd verhuisd naar de Thorbeckelaan en  vele jaren later, in 1968, verhuisde HMS naar de huidige plek aan de Manitobadreef.

In 1953 werd een honkbalafdeling opgericht met in 1963 een onderafdeling softbal.  Helaas is, door een teruglopend ledental, deze afdeling in 1998 gestopt.

In 1969 werd met de handbalvereniging Spirit een fusie aangegaan, waardoor handbal de derde afdeling werd van de OMNI.

In de beginjaren zeventig ontstond de onderafdeling “Keep Fit en Trim” van de afdeling Voetbal. Gestart als een mannengroep, ontstond er na drie jaar ook een damesgroep. Deze laatste groep komt nog wekelijks bijeen voor een uurtje trimmen.

In de jaren zeventig werd de tennissport erg populair in Nederland en dus ook bij de HMS-leden . Omdat er bij de bestaande tennisverenigingen wachtlijsten bestonden, werden in 1981,met toestemming van de afdeling  sport van de gemeente, tennislijnen op de handbalvelden aangebracht en was de  afdeling recreatie-tennis geboren.

In 2009 werd  op verzoek van de Vereniging Sport Utrecht onderdak verleend aan een cricketteam, waardoor  cricket als een zelfstandige poot aan de sportvereniging HMS werd toegevoegd.