Eind stand klaverjassen seizoen 2017 – 2018

  • 3 mei 2018

NAAM 21-09 19-10 16-11 21-12 18-01 15-02 29-03 19-04 TOTAAL
Frans v. Maurik
Hans Kok
0 5117 5645 5049 4982 5543 4992 4803 36131
Joop v.d. Veer
Ries Veldhuizen
4665 4915 5061 5686 5183 4453 4597 0 34560
Cornee en Ronald
v. Sprokkerieft
4545 4623 0 5542 4693 4490 4423 5091 33407
Frans van Wel
Ad Miltenburg
5343 4331 5644 4692 4269 0 5230 3730 33239
Hans Bakker
Bram Bakker
4803 5025 4175 4226 0 4261 5298 4689 32477
Wil Lak
Henny Pietersen
4039 4238 4088 5170 4404 5439 0 4306 31684
Janny Vermeulen
Anneke Bakker
4053 0 4105 4037 4687 4426 5574 4587 31469
Suse Bijl
Wendy Mandsfelt
4213 4217 4711 4465 4650 4172 0 4999 31427
Elly v.d. Hoogen
Henny Wolff
4096 4503 0 4352 4125 5017 4876 4226 31195
Ton de Froe
Cor Mur
4146 4484 4516 0 4507 4069 4669 4773 31164
Theo Elsendoorn
Frank Pietersen
5161 0 4333 4246 4619 4352 3999 4413 31123
Piet versteegh
Leo v. Treijen
4557 4276 0 4502 4059 4491 4356 4578 30819
Margo Snel
Ton van Doorn
4363 4778 0 4331 4446 4120 3679 4837 30554
Marga de Bie
Anneke Waterler
4252 4217 0 4298 4650 4894 4220 4003 30534
Mieke v. Doorn
Paula v. Treijen
4279 4276 4097 4636 4059 4190 0 4293 29830
Henk Geleyns
Bert Oostveen
4123 4331 4293 3473 4425 0 4530 4581 29756
Dick Zorn
Henny van Montfoort
5148 0 4610 0 4829 3685 4671 4195 27138
Peter Minjon
Ton Verdaasdonk
4549 0 5245 4406 0 4656 0 4578 23434
Ria Hunt
Hanny Koudijs
0 4730 4899 0 0 0 4997 0 14626
Ben Schrijvers
Mevr. Van de Linden
4248 0 4223 0 0 0 0 0 8471
Rodney
Mike Visser
0 0 0 5197 0 0 0 0 5197
Jeremi
Leanart
0 0 0 4475 0 0 0 0 4475
Janny Peek 0 0 4370 0 0 0 0 0 4370
Rutger Hund     Steffanie Hund 0 0 0 0 0 0 4364 0 4364
Wesley
Mike
0 0 0 4310 0 0 0 0 4310
Gerrit Rijnbergen     Ruud Wienk 4274 0 0 0 0 0 0 0 4274
Henny Rosendaal     Marga Rosendaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tonny v Maurik     Miep Roffel 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitslag kaartavond klaverjassen 19 april 2018

  • 3 mei 2018

NAAM 21-09 19-10 16-11 21-12 18-01 15-02 29-03 19-04 TOTAAL
Cornee en Ronald
v. Sprokkerieft
4545 4623 3996 5542 4693 4490 4423 5091 37403
Suse Bijl
Wendy Mandsfelt
4213 4217 4711 4465 4650 4172 3679 4999 35106
Margo Snel
Ton van Doorn
4363 4778 0 4331 4446 4120 3679 4837 30554
Frans v. Maurik
Hans Kok
4703 5117 5645 5049 4982 5543 4992 4803 40834
Ton de Froe
Cor Mur
4146 4484 4516 3852 4507 4069 4669 4773 35016
Hans Bakker
Bram Bakker
4803 5025 4175 4226 3929 4261 5298 4689 36406
Janny Vermeulen
Anneke Bakker
4053 3988 4105 4037 4687 4426 5574 4587 35457
Henk Geleyns
Bert Oostveen
4123 4331 4293 3473 4425 0 4530 4581 29756
Piet versteegh
Leo v. Treijen
4557 4276 3828 4502 4059 4491 4356 4578 34647
Peter Minjon
Ton Verdaasdonk
4549 0 5245 4406 0 4656 4578 23434
Theo Elsendoorn
Frank Pietersen
5161 0 4333 4246 4619 4352 3999 4413 31123
Joop v.d. Veer
Ries Veldhuizen
4665 4915 5061 5686 5183 4453 4597 4339 38899
Wil Lak
Henny Pietersen
4039 4238 4088 5170 4404 5439 3614 4306 35298
Mieke v. Doorn
Paula v. Treijen
4279 4276 4097 4636 4059 4190 4015 4293 33845
Elly v.d. Hoogen
Henny Wolff
4096 4503 4022 4352 4125 5017 4876 4226 35217
Dick Zorn
Henny van Montfoort
5148 0 4610 0 4829 3685 4671 4195 27138
Marga de Bie
Anneke Waterler
4252 4217 3687 4298 4650 4894 4220 4003 34221
Frans van Wel
Ad Miltenburg
5343 4331 5644 4692 4269 0 5230 3730 33239
Ria Hunt
Hanny Koudijs
0 4730 4899 0 0 0 4997 14626
Ben Schrijvers
Mevr. Van de Linden
4248 0 4223 0 0 0 8471
Rodney
Mike Visser
0 0 0 5197 0 0 5197
Jeremi
Leanart
0 0 0 4475 0 0 4475
Janny Peek 0 0 4370 0 0 0 4370
Rutger Hund     Steffanie Hund 0 0 0 0 0 0 4364 4364
Wesley
Mike
0 0 0 4310 0 0 4310
Gerrit Rijnbergen     Ruud Wienk 4274 0 0 0 0 0 4274
Henny Rosendaal     Marga Rosendaal 0 0 0 0 0 0 0
Tonny v Maurik     Miep Roffel 0 0 0 0 0 0 0

Uitslag klaverjassen 15-02-2018

  • 22 februari 2018

NAAM 21-9 19-10 16-11 21-12 18-1 15-2 TOTAAL
Frans v. Maurik
Hans Kok
4703 5117 5645 5049 4982 5543 31039
Joop v.d. Veer
Ries Veldhuizen
4665 4915 5061 5686 5183 4453 29963
Cornee en Ronald
v. Sprokkerieft
4545 4623 3996 5542 4693 4490 27889
Wil Lak
Henny Pietersen
4039 4238 4088 5170 4404 5439 27378
Suse Bijl
Wendy Mandsfelt
4213 4217 4711 4465 4650 4172 26428
Hans Bakker
Bram Bakker
4803 5025 4175 4226 3929 4261 26419
Elly v.d. Hoogen
Henny Wolff
4096 4503 4022 4352 4125 5017 26115
Marga de Bie
Anneke Waterler
4252 4217 3687 4298 4650 4894 25998
Piet versteegh
Leo v. Treijen
4557 4276 3828 4502 4059 4491 25713
Ton de Froe
Cor Mur
4146 4484 4516 3852 4507 4069 25574
Mieke v. Doorn
Paula v. Treijen
4279 4276 4097 4636 4059 4190 25537
Janny Vermeulen
Anneke Bakker
4053 3988 4105 4037 4687 4426 25296
Frans van Wel
Ad Miltenburg
5343 4331 5644 4692 4269 0 24279
Theo Elsendoorn
Frank Pietersen
5161 0 4333 4246 4619 4352 22711
Margo Snel
Ton van Doorn
4363 4778 0 4331 4446 4120 22038
Henk Geleyns
Bert Oostveen
4123 4331 4293 3473 4425 0 20645
Peter Minjon
Ton Verdaasdonk
4549 0 5245 4406 0 4656 18856
Dick Zorn
Henny van Montfoort
5148 0 4610 0 4829 3685 18272
Ria Hunt
Hanny Koudijs
0 4730 4899 0 0 0 9629
Ben Schrijvers
Mevr. Van de Linden
4248 0 4223 0 0 0 8471
Rodney
Mike Visser
0 0 0 5197 0 0 5197
Jeremi
Leanart
0 0 0 4475 0 0 4475
Janny Peek 0 0 4370 0 0 0 4370
Wesley
Mike
0 0 0 4310 0 0 4310
Gerrit Rijnbergen
Ruud Wienk
4274 0 0 0 0 0 4274
Henny Rosendaal
Marga Rosendaal
0 0 0 0 0 0 0
Tonny v Maurik
Miep Roffel
0 0 0 0 0 0 0
Rutger Hund
Steffanie Hund
0 0 0 0 0 0 0

Uitslag klaverjassen (18-01-2018)

  • 28 januari 2018

NAAM 21-09-17 19-10-17 16-11-17 21-12-17 18-01-18 TOTAAL
Joop v.d. Veer
Ries Veldhuizen
4665 4915 5061 5686 5183 25510
Frans v. Maurik
Hans Kok
4703 5117 5645 5049 4982 25496
Frans van Wel
Ad Miltenburg
5343 4331 5644 4692 4269 24279
Cornee en Ronald
v. Sprokkerieft
4545 4623 3996 5542 4693 23399
Suse Bijl
Wendy Mandsfelt
4213 4217 4711 4465 4650 22256
Hans Bakker
Bram Bakker
4803 5025 4175 4226 3929 22158
Wil Lak
Henny Pietersen
4039 4238 4088 5170 4404 21939
Ton de Froe
Cor Mur
4146 4484 4516 3852 4507 21505
Mieke v. Doorn
Paula v. Treijen
4279 4276 4097 4636 4059 21347
Piet versteegh
Leo v. Treijen
4557 4276 3828 4502 4059 21222
Marga de Bie
Anneke Waterler
4252 4217 3687 4298 4650 21104
Elly v.d. Hoogen
Henny Wolff
4096 4503 4022 4352 4125 21098
Janny Vermeulen
Anneke Bakker
4053 3988 4105 4037 4687 20870
Henk Geleyns
Bert Oostveen
4123 4331 4293 3473 4425 20645
Theo Elsendoorn
Frank Pietersen
5161 0 4333 4246 4619 18359
Margo Snel
Ton van Doorn
4363 4778 0 4331 4446 17918
Dick Zorn
Henny van Montfoort
5148 0 4610 0 4829 14587
Peter Minjon
Ton Verdaasdonk
4549 0 5245 4406 0 14200
Ria Hunt
Hanny Koudijs
0 4730 4899 0 0 9629
Ben Schrijvers
Mevr. Van de Linden
4248 0 4223 0 0 8471
Rodney
Mike Visser
0 0 0 5197 0 5197
Jeremi
Leanart
0 0 0 4475 0 4475
Janny Peek 0 0 4370 0 4370
Wesley
Mike
0 0 0 4310 0 4310
Gerrit Rijnbergen     Ruud Wienk 4274 0 0 0 0 4274