Geslaagd Nieuwjaarstoernooi

  • 8 januari 2017

Afgelopen zaterdag vond het eerste HMS-Nieuwjaarszaalvoetbaltoernooi plaats. Alle vier veldteams hadden een team afgevaardigd en vanuit de zaalafdelingen deden ook vier teams mee. In een gezellige en sportieve ambiance werd gestreden om de eeuwige roem. De finale ging tussen de teams van Veld 1 en Veld 2, waarbij Veld 1 aan het langste eind trok. Nadien konden onder het genot een hapje en drankje wat handen geschud worden op de Nieuwjaarsreceptie, een leuke combinatie.

De organisatie is tevreden over het verloop van het toernooi en bedankt bij deze alle teams voor hun bijdrage. Wat ons betreft krijgt het volgend jaar een vervolg en is er een traditie geboren.


Algemene Jaarvergadering van de sportvereniging H.M.S.

  • 1 januari 2017

SPORTVERENIGING HOUDT MOEDIG STAND

Aan de Ereleden, Leden van Verdienste en

Kiesmannen(vrouwen) en leden

 

Uitnodiging,

Voor het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering van de sportvereniging H.M.S., welke gehouden zal worden op Dinsdag 24 januari 2017 in het clubpaviljoen aan de Norbruislaan, aanvang 20.30 uur.

A G E N D A

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Notulen van de Algemene Jaarvergadering van 18 november 2014

4. Jaarverslag secretaris

5. Jaarverslag penningmeester

6. Verslag kascontrolecommissie

7. Bestuursverkiezing

8. Benoeming kascontrolecommissie

Huidige samenstelling:     Marga Hessing

Jelle Tonkes

Tijmen Pars(reserve)

9. Begroting 2016/2017

10. Bestuursmededelingen

11. Rondvraag *

12. Sluiting

*) Onderwerpen voor dit agendapunt dienen uiterlijk 14 januari 2017 schriftelijk te

zijn ingediend bij het Algemeen Hoofdbestuur.

 

 


H.M.S. zaalvoetbal toernooi

  • 31 december 2016

H.M.S. Zaalvoetbal toernooi

HMS houdt op  zaterdag 7 januari aanvang 14.00 uur een zaalvoetbal toernooi voor zowel de veld als de zaalvoetballers.

Teams verzamelen om 13.00 uur.

8 teams gaan strijden voor de eer van de club !

Van 16.00 – 19.00 uur wordt tevens de nieuwjaarsreceptie gehouden.

Een mooie gelegenheid elkaar het beste te wensen voor het sportjaar 2017.

Graag tot zaterdag,

het voetbal bestuur ,

 

 

 

 

 


Nieuwjaarsreceptie 2017

  • 30 november 2016

Het eerste jaar op “Sportpark Zuilen”.

Als HMS zijn we alweer één Jaar gehuisvest op “Sportpark Zuilen”. Een jaar waarin door velen met enthousiasme en veel geduld gewerkt is.

Ons nieuwe “Home” is al meer aangekleed en niet meer zo steriel.

De opbergruimten zijn ingericht zodat de sportmaterialen netjes opgeslagen kunnen worden. De veldverlichting op het extra voetbalveld is geplaatst en het nieuwe cricketveld nadert zijn eindfase.

De afdeling Handbal is voor trainingen 2 avonden per week in de sporthal en in het weekend voor de competitiewedstrijden.

Ook de zaalvoetballers spelen hun thuiswedstrijden in ons sportpark.

De afdeling Voetbal organiseert op Zaterdag 7 januari 2017 vanaf 14.00 uur het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi. Om u in de gelegenheid te stellen ook kennis te maken met onze zaalvoetballeden en hun activiteiten in de sporthal, heeft het hoofdbestuur besloten om de Nieuwjaarsreceptie tijdens dit toernooi te laten plaatsvinden, en wel van16.00 – 19.00 uur.

Het hoofdbestuur ontmoet u graag in onze nieuwe accommodatie.

Als bestuur van de OMNI-vereniging HMS wensen wij alle leden en allen die u dierbaar zijn Prettige Kerstdagen en een Gelukkig en Sportief 2017.

Wij hopen u te kunnen ontmoeten op 7 januari 2017.

Het bestuur